Znamo obdržati skrivnosti.

Z nami ste varni.

Nahajate se na spletni strani https://www.inovea.si (v nadaljevanju naša spletna stran; vključujoč vse pod-strani in pod-domene; ter domene inoveasolutions.com) podjetja Inovea, Tilen Kosi, s.p. (v nadaljevanju naše podjetje).

01. Splošna določila

Namen politike zasebnosti naše spletne strani je seznaniti obiskovalce naše spletne strani o pravilih zasebnosti, avtorskih pravicah in politiki piškotkov, kar si lahko preberete spodaj.

Politika zasebnosti naše spletne strani začne veljati od februarja 2021 in velja do spremembe oziroma preklica o čemer bodo obiskovalci naše spletne strani ustrezno obveščeni na naši spletni strani oziroma po potrebi tudi posamično. Naša spletna stran je pripravljena v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (dostop do vsebine), obvezno za države članice EU, ki je začela veljati 25. 5. 2018.

Za zbiranje, obdelavo in upravljanje osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani je odgovorno podjetje

Inovea, Tilen Kosi, s.p. (upravljalec),

s katerim lahko stopite v stik preko enega izmed spodaj razpoložljivih kontaktnih virov oziroma tukaj.

02. Zasebnost

Varnost vsakega obiskovalca naše spletne strani nam je zelo pomembna. V skladu s prepričanji, standardi varnosti in kakovosti našega podjetja, Zakonom o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije, zakonodajo in Uredbo Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov oziroma Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. GDPR) smo popolnoma zavezani za varovanje vseh podatkov, ki jih pridobimo na naši spletni strani.

Pravila zasebnosti na naši spletni strani predstavljajo, kako naše podjetje skrbi za zasebnost vsakega obiskovalca naše spletne strani, kar si lahko v nadaljevanju tudi preberete. Za kakršnakoli vprašanja s področja vaše zasebnosti na naši spletni strani nas lahko kontaktirate preko enega od spodaj navedenih kontaktnih povezav.

Osebni podatki so vsi (katerikoli) podatki (in vse informacije), ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo in s katerimi je možno neposredno ali posredno identificirati določen subjekt, ne glede na obliko v kateri so izraženi. Sem prištevamo npr. ime, priimek, identifikacijsko številko posameznika na raznih področjih, podatki o lokaciji posameznika, in drugi podatki s katerimi je možno odkriti identiteto posameznika. Osebni podatki na naši spletni strani se zbirajo za določene, izrecne in zakonite namene o katerih bo vsak uporabnik v politiki zasebnosti tudi jasno seznanjen.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se nanaša na ročno ali avtomatizirano zbiranje, vpogled, urejanje, shranjevanje, strukturiranje, prilagajanje, spreminjanje, blokiranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov o posamezniku, ter razkrivanje, prenos, sporočanje, dajanje na razpolago drugim in/ali tretjim osebam. Osebni podatki se lahko zbirajo in obdelujejo le s predhodno osebno in jasno privolitvijo posameznika, na katerega se osebi podatki nanašajo.

Omejitev obdelave osebnih podatkov se nanaša na označevanje pridobljenih in shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.

Blokiranje oziroma zavrnitev pridobivanja in/ali obdelave osebnih podatkov, ter posredovanja tretji osebam oziroma stranem označuje omejitev ali preprečitev zbiranja in obdelave osebnih podatkov, kar je pravica vsakega obiskovalca naše spletne strani.

Za zbiranje, obdelavo in upravljanje podatkov obiskovalcev naše spletne strani, ter s tem povezana pojasnila je zadolžen obdelovalec oziroma upravljalec osebnih podatkov.

Upravljalec osebnih podatkov na naši spletni strani (v skladu z GDPR in ZVOP) je:

Tilen Kosi
E: tilen.kosi@inovea.si
T: 031 753 888
Inovea, Tilen Kosi, s.p.
SI – Maribor

 

V skladu z uredbo GDPR je potrebno od vsakega obiskovalca spletne strani pridobiti predhodno privolitev za vsako pridobitev in uporabo njegovih osebnih podatkov posebej.

Privolitev vsakega obiskovalca naše spletne strani za zbiranje in obdelavo njegovih podatkov in za beleženje piškotkov mora biti podana prostovoljno, specifično, ozaveščeno, nedvoumno in izrecno, ter dokazljivo.

Vsak obiskovalec naše spletne strani ima pravico biti seznanjen z:

 • Vrsto osebnih podatkov za katere obstaja kakršnakoli možnost, da se lahko avtomatizirano ali ročno prenesejo ali pridobijo zaradi obiska spletne strani;
 • Navedbo, ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne posledice zavrnitve s strani obiskovalca spletne strani;
 • Možnostjo o seznanitvi o kakršnihkoli in vseh podatkih, ki jih je naša spletna stran avtomatizirano ali ročno pridobila.

Privolitev na naši spletni strani vsak obiskovalec lahko poda z označitvijo okenca v obvestilu o piškotkih. V obvestilu na naši spletni strani je jasno navedeno za pridobivanje katerih podatkov uporabnik naše spletne strani lahko poda ali zavrne soglasje.

Vsak obiskovalec naše spletne strani ima (skladno z GDPR) pravico:

 • Biti seznanjen o vrsti in času hrambe vsakega osebnega podatka, ki ga je možno identificirati pri obisku naše spletne strani;
 • Do dostopa do svojih osebnih podatkov;
 • Omejiti in/ali prepovedati obdelavo osebnih podatkov, tako našemu podjetju, kot v odnosu z in pri posredovanju tretjim osebam;
 • Zahtevati popravek, izbris, ali vložiti pritožbo;
 • Do prenosljivosti osebnih podatkov;
 • V zvezi z avtomatiziranim pridobivanjem in obdelavo osebnih podatkov;
 • Vložiti pritožbo pri pristojnem organu.
 • Da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred njenim preklicem.

V kolikor želi obiskovalec naše spletne strani uveljavljati katero koli od zgoraj naštetih pravic, ali se seznaniti z kakršnimi koli pravicami iz naše politike zasebnosti, lahko to stori ustno, pisno, ali s pomočjo katere od elektronskih naprav, preko enega izmed spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

Obiskovalce naše spletne strani obveščamo, da se vsa komunikacija preko elektronskih sporočil, s pomočjo katere vam lahko pomagamo ali vas dodatno informiramo, hrani v našem poštnem nabiralniku, do katerega ima dostop izključno naše podjetje, kot upravljalec vaših osebnih podatkov.

 

Podjetje Inovea skrbi, da so vsi podatki vsakega obiskovalca naše spletne strani zbrani, obdelani in hranjeni zakonito, pravično in pregledno. Za ustrezno varnost osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani podjetje Inovea skrbi z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo osebnih podatkov.

 

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani bo izvršena izključno v obliki in za namene za katere so ti podatki bili pridobljeni, o čemer so obiskovalci bili jasno seznanjeni in podali soglasje za zbiranje in obdelavo našemu podjetju. Osebne podatke posameznikov bomo hranili samo toliko časa, kolikor bo to potrebno za namene s katerimi so posamezniki bili seznanjeni in za katere so podali jasno privolitev.

Vse zgoraj naštete pravice obiskovalcev naše spletne strani bo naše podjetje  uveljavljalo jasno, pregledno, razumljivo, preprosto dostopno in povsem brezplačno.

 

Vsi zaposleni v našem podjetju so zavezani k celovitosti in zaupnosti pri ravnanju z osebnimi podatki vseh strank našega podjetja.

O kršitvah varstva osebnih podatkov smo dolžni in bomo uradno obvestili pristojni nadzorni organ najpozneje v 72 urah, brez neposrednega odlašanja in po potrebi tudi posameznika na kogar se osebni podatki nanašajo.

 

Osebne podatke, ki jih bo naše podjetje pridobilo od obiskovalcev naše spletne strani ne bomo posredovali tretjim stranem brez jasne in izrecne privolitve vsakega obiskovalca posamezno.

03. Avtorske pravice

Avtorska pravica daje avtorju stvaritve dela monopol nad izkoriščanjem ustvarjenega dela in ga ščiti, da bi njegovo avtorsko delo kdorkoli, brez njegove privolitve, na kakršenkoli način uporabil. Avtorske pravice ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (v Republiki Sloveniji), zakonodaja in predpisi o intelektualni lastnini z avtorskimi pravicami posameznih držav Evropske unije ter zakonodaja drugih držav. Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela so sami po sebi individualne stvaritve in uživajo enako varstvo, kot samo delo.

Omenjena dela so avtorskopravno varovana s samo stvaritvijo in v skladu z zakonodajo ni potrebna nobena formalna registracija.

V kolikor želite uporabiti ali deliti vsebino z naše spletne strani nas lahko kontaktirate, saj morate:

 1. Pridobiti soglasje našega podjetja za uporabo vsebine in
 2. Preveriti, katere fotografije in druga vsebina so v lasti našega podjetja pred njihovo uporabo;
 3. Za vsako posamezno uporabljeno vsebino je potrebno na vidnem mestu označiti podjetje Inovea, Tilen Kosi, s.p. kot vir vsebine in
 4. dodati povezavo do naše spletne strani za vsako vsebino iz naše spletne strani.

Objava, reproduciranje, distribuiranje ali kakršnokoli drugo dajanje vsebine (fotografij podjetja, logotipa, oznak podjetja ipd.) iz naše spletne strani na voljo javnosti in javnega prikazovanja, brez predhodne privolitve našega podjetja ali navedbe našega podjetja , kot vira in dodane povezave do vira predstavlja kršitev avtorskih pravic.

04. Piškotki

Naša spletna stran, na kateri se trenutno nahajate, ne uporablja piškotkov.