Business as usual

was boring anyway .

kdo smo .

Drzne ideje za kreativne rešitve.

Podjetje Inovea je svetovalno podjetje, ki ponuja rešitve na področju strateškega in projektnega managementa. V podjetju združujemo poglobljeno strokovno znanje, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah priprave in vodenja različnih strateških projektov. V podjetju smo še posebej aktivni na področju priprave poslovnih, investicijskih in energetskih študij in analiz, prijav na nacionalne in EU razpise, ter pridobivanja finančnih sredstev iz domačih in tujih programov financiranja.

V zadnjem času se ekipa Inovea intenzivno posveča vprašanjem uvajanja digitalizacije v javnem in zasebnem sektorju na različnih področjih, vključno s področji e-zdravja, rešitev pametnih mest – na vseh nivojih digitalizacije storitev za občane in e-mobilnosti.

Inovea zagotavlja organizacijam iz javnega (občinam, ministrstvom, vladnim agencijam, inštitutom, ter ostalim javnim zavodom) in zasebnega (majhnim in srednje velikim podjetjem, kot tudi velikim delniškim družbam) sektorja, poleg učinkovite in uspešne podpore pri prijavi projektov na javne razpise, tudi agilne rešitve pri upravljanju in vodenju projektnih skupin.

Ustvarjamo sinergijo med drznimi idejami
in kreativnimi rešitvami, z ekipo
vrhunskih strokovnjakov.